Hypnoterapi med Kingodkur

Hypnoseterapi er en terapeutisk metode, der hjælper dig til at ændre dine tanker og vaner på en naturlig måde. Det er en metode der hjælper dig med at ændre dit mindset og skabe nye vaner og overbevisninger, på samme måde som du dagligt bliver påvirket og formet af dine oplevelser. Hvis du har et ønske om at forandringen i dit mindset skal ske hurtigt, nænsomt, vedvarende og på en videnskabeligt dokumenteret måde, så kan hypnoseterapi være et rigtigt godt redskab for dig. Hypnoseterapi udført af dygtig og erfaren terapeut virker rigtig godt for dem der hurtigt vil opnå positive forandringer i trygge faglige og nærværende hænder.

Hos Kingodkur har vi efterhånden mange års erfaring med hypnoseterapi, og derfor dækker vi meget bredt. Udover vores succesfulde vægttabskoncept har vi erfaring med at hjælpe vores klienter med en lang række af forskellige udfordringer eller problemstillinger. Eksempelvis forskellige former for angst og fobier; det kan være alt fra højdeskræk eller nålefobi til generaliseret angst. Andre kommer for at få hjælp til at holde op med at ryge eller for at få hjælp til at styre sit alkoholindtag.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt hypnoseterapi kan hjælpe dig, står vi altid til rådighed med råd og vejledning. Det er altid fornuftigt at vælge en erfaren hypnoseterapeut. Vores terapeuter er bredt uddannede og har derfor en dybere forståelse for hvad der kan ligge bag de forskellige problematikker og hvordan de bedst kan løses. Vi har en stor og bred værktøjskasse med forskellige terapeutiske metoder og redskaber som vi benytter ad hoc. Med andre ord skræddersyr vi forløbet til den enkelte klient og hjælper dermed folk hurtigere i mål.

Du kan altid bruge hypnoseterapi til at reparere på årsagerne til dine problemer. Gennem hypnosen får du adgang til de gamle sår, som er årsag til dine symptomer i dag. Disse gamle sår fra uforløste hændelser og oplevelser, og de centrale overbevisninger der ligger lagret i din underbevidsthed som resultat af oplevelserne, kan føre til problemer i dit nuværende liv. Med vores hjælp under hypnosen reparerer du på dine gamle sår ved at hjælpe yngre udgaver af dig selv, der stadig har brug for hjælp.

Nogle gange får du adgang til de bagvedliggende årsager ved at fremkalde et minde, andre gange via kroppens reaktioner eller via et symboldrama, der udspiller sig hos dig. Der er mange veje der fører til Rom og når bare du får det godt, er det fint. Der er ikke noget hokus pokus ved hypnoseterapi. Det er en evidensbaseret, videnskabeligt dokumenteret terapeutisk metode. Kort fortalt er hypnose blot trance, dvs. det du oplever, når du falder i staver. Vi taler om at du går ind i det rum inde i dig, hvor kun du kan komme. Klinisk hypnose eller hypnoseterapi er defineret ved at man benytter sig af en trancetilstand til at skabe nogle positive forandringer hos den enkelte klient. I forhold til den hypnosebehandling som vi tilbyder hos Kingodkur er den vigtigste viden beskrevet her: Hypnose er en tilstand hvor du kommer i trance. Man kan beskrive den som afslapning, øget fokus og særlig modtagelighed.

Vi oplever alle at være i trance flere gange dagligt, selvom vi måske slet ikke opfatter tilstanden på den måde. Vi er i en form for trance når vi falder i staver eller dagdrømmer og tit sker det også når vi kører bil eller er ude at løbe, eller når vi er i gang med noget andet hvor kroppen ved hvad den skal gøre og tankerne kan løbe frit. Trancen er dybere og forekommer også lige før man falder i søvn. Kroppen er dejligt afslappet og hjernen arbejder langsomt og roligt. Det er mere eller mindre den hypnotiske tilstand, som du kommer til at opleve.

Klinisk hypnose sigter mod at fremkalde denne helt naturlige trancetilstand, men planlagt og med vilje, for at vi derefter kan benytte os af tilstanden til at fremme nogle positive forandringer. At være under hypnose (eller i hypnotisk trancetilstand) giver personen mulighed for at være mere modtagelig over for terapeutens forslag om positive ændringer, blandt andet fordi man er i en tilstand af intens fokuseret opmærksomhed. I denne tilstand samler opmærksomheden sig om kun én ting; nemlig om det emne, man gerne vil bearbejde. Det betyder at omgivelserne træder lidt i baggrunden og bliver tillagt mindre betydning. Man kan måske høre lyde en gang i mellem eller man kan fornemme lys og bevægelse i rummet, men det forstyrrer ikke koncentrationen.

Hvis det alligevel forstyrrer kan man nemt vende tilbage ved at vælge at lytte fokuseret igen. Når hjernen er i trance er det parasympatiske nervesystem aktiveret. Hjertet slår roligere, puls og blodtryk sænkes og samtidig sker der et skift i hjernebølgernes hastighed, som bliver langsommere og langsommere. Det er ikke vigtigt at kende navnene på hjernebølgernes mønster eller frekvens (Hz) for at forstå hvad hypnose er, men de er alligevel nævnt her for at du skal vide, at det er helt naturligt for hjernen at gå i trance, og at det faktisk sker helt af sig selv hver eneste dag. Man siger at hjernebølgernes mønster går fra beta (vågen tilstand på 12-30 Hz) til alfa (døset tilstand på 08-12 Hz) videre til theta (let søvn tilstand på 04-07 Hz) og til sidst til delta (dyb søvn tilstand på 00-03 Hz). Oftest er man i alfa eller theta, når man modtager klinisk hypnose, men man kan også falde i søvn og være i delta mønstret.

Når dine hjernebølger er langsommere, lytter du på en anden og dybere måde. Din hjerne registrerer flere detaljer og flere sanser kommer i brug. Det sker alt sammen helt automatisk. Du er så koncentreret, at alt omkring dig forsvinder lidt eller helt fra din bevidste opmærksomhed. Du vil være mere modtagelig over for forslag til positive ændringer. Måske har du oplevet at vågne om natten og skrive stikord til en drøm ned. Når du vågner om morgenen, kan du simpelthen ikke huske drømmen, men når du læser dine stikord, kommer du i tanker om alle detaljer. Eller du kan måske ikke finde dine nøgler, men når du ser hvor de er, så husker du at du lagde dem dér og hvornår du gjorde det.

Alle data bliver gemt i hjernen, selvom vi ikke altid er bevidste om det. Det gælder alle hjernebølgemønstre, også når vi sover dybt. Målet med at komme i trance i klinisk hypnose er ikke at få hjernebølgerne helt ned i delta, men falder du i søvn, mens du lytter til hypnosen så gør det ikke noget. Hypnosen virker alligevel, på samme måde som hjernen gemmer dine drømme og handlinger som at lægge nøgler fra dig, selvom du ikke altid kan huske alt. Trancetilstanden minder altså om helt almindelige situationer i hverdagen, hvor du falder i staver eller dagdrømmer.

I hypnosen har trancen bare et mere målrettet formål. Den naturlige trance med de langsommere hjernebølger skabes kunstigt og bruges til din fordel. Men oplevelsen af de langsommere hjernebølger er helt naturlig og velkendt. De fleste der har prøvet hypnoseterapi bliver lidt skuffede første gang. Når hypnose sessionen er ovre, fortæller mange, at de forventede, at der ville ske noget usædvanligt, men det gjorde det ikke – de var ikke rigtigt væk. Måske har de set et hypnoseshow, hvor folk fremstod helt forandrede. Måske har de forestillet sig, at de ville komme i en helt ny slags tilstand under hypnose. Derfor går de ud fra, at hypnosen ikke virkede. Men sådan er trancen generelt ikke, medmindre du var ved at falde i søvn og begynder at drømme eller medmindre metoden bruges til eksempelvis traumeforløsning.

Normalt vil du opleve tilstanden som den er i din hverdag, men med lukkede øjne og med et klarlagt formål. Hypnosens effekt hænger ikke sammen med at du skal opleve en usædvanlig tilstand, eller at du skal opleve dig selv som helt forandret. Du er stadig dig selv. Men nu handler, føler eller tænker du mere i overensstemmelse med de ønskede positive ændringer. Nærmest alle mennesker kan hypnotiseres selvom det er forskelligt hvor påvirkelige vi er, og hvor dybt vi kan komme. Det er et fåtal der ikke kan hypnotiseres og så skyldes det at de ikke vil tillade sig selv at gå i hypnose, hvad enten det er bevidst eller ubevidst. Vil man ikke, kan man ikke tvinges i hypnose.

For at kunne komme i hypnotisk trancetilstand skal man give hypnotisøren lov til at føre en i trance. Når formålet med hypnosen er at hjælpe et menneske med at skabe positive forandringer er det nemlig vigtigt for effekten, at det menneske er enig i hypnosens formål og indhold. Det lyder måske lidt indlysende, men det er vigtigt for effekten at du ikke søger at ændre på noget fordi andre ønsker det, mens du selv er ligeglad med målet. Hypnoseterapi henvender sig altså til dig der er åben for at blive hypnotiseret og som ønsker de mål, som dine hypnoser kommer til at handle om. Nogle kan være bekymret for om de kommer ud af trancen igen. De frygter at de bliver hængende i hypnosetilstanden, ligesom de har set det i fjernsynet med scenehypnose. Det behøver man ikke at være bekymret for. Man kan altid meget let komme ud af trancen igen. Det kan ske ved egen vilje bare ved at åbne øjnene eller med vejledning fra hypnotisøren, hvor sanserne lige så stille bliver vækket igen.

Du vil også til enhver tid omgående komme ud af trancen igen hvis du hører bestemte ord der signalerer fare eller der sker noget andet, der kræver din fulde opmærksomhed. Man kan altså ikke blive hængende i hypnosetilstanden. På samme måde kommer du straks tilbage fra dit dagdrømmeri, hvis nogen siger dit navn. Man kan altså komme ud af trancen på et splitsekund. Terapi der udføres når klienten befinder sig i en hypnotisk trancetilstand er hurtigt virksomt, blandt andet fordi klienten får lettere adgang til de bagvedliggende årsager til problemet. Mange klienter bliver overraskede over at symptomerne som oftest skyldes noget helt andet, end det de troede før hypnosen.

Når man arbejder med de rigtige årsager fra starten af, opnår man selvsagt hurtigere bedring. Det er vigtigt at understrege, at blot det at afdække årsagerne sjældent er tilstrækkeligt til at opnå bedring. Hypnoseterapeuten skal derfor kunne meget mere end at føre klienter i trance. Næsten alle mennesker kan hypnotiseres, men det er forskelligt hvor påvirkelige vi er. Det vigtigste for at kunne komme i en hypnotisk trancetilstand er at give terapeuten lov til at føre en i trance og tillade sig selv at føle og opleve, frem for at tænke. Det er også væsentligt at lave en grundig undersøgelse og at tale sammen hver gang, inden klienten skal i hypnose, ikke mindst med det formål at minimere modstand. Ingen kan tvinges til at gå i hypnose hvis man ikke vil og ingen kan tvinges til at tage imod forslag under hypnosen, som man ikke ønsker at tage imod. Men hvis klienten selv ønsker det, kan en terapeut guide den pågældende i hypnose og i hypnosen er det man oplever lige så virkeligt, som når man dagdrømmer. Derfor kan klienten ændre en vane under hypnose, hvis han eller hun ønsker det, eller komme til at forholde sig følelsesmæssigt på en ny måde til en traumatisk oplevelse.