Sukkerafhængighed

Kan man blive afhængig af søde sukker.

Vi  læser og hører jævnligt, at sukker og søde sager kan skabe afhængighed på linje med rusmidler, og at de er usunde og fedende. Det er naturligt, at søde sager kommer let i fokus, da vi alle har en medfødt præference for sødt. Men afhængighed som ved rusmidler er der ikke tale om!

Et af de store problemer er, at begrebet ’afhængighed’ indgår i det daglige sprog og ofte bruges på linje med afhængighed af narkotika og rusmidler. Men afhængighed kan betyde flere ting. Man skelner mellem

afhængighed af stoffer/rusmidler som narko, medicin, alkohol og nikotin

afhængighed af aktiviteter/adfærd som træning, sex, gambling og spisning

Hjernens belønningssystem er involveret i begge former for afhængighed. Der er dog tale om en langt mindre effekt, når det drejer sig om søde sager end om narkotiske stoffer eller rusmidler. Belønningen ved bestemte former for adfærd som at (over-)spise er psykisk ro. Indre ubehag, tristhed, rastløshed og andre negative følelser dæmpes eller fjernes for en stund.

Denne belønning, øger risikoen for, at man fortsætter ind i et mønster med tvangspræget adfærd. Det vil sige med gentagne forsøg på at kontrollere adfærden uden succes og fortsættelse trods negative konsekvenser.

Intet tyder på, at man kan blive afhængig af søde sager, hvis man mener afhængig af stoffet sukker. Men der er til gengæld noget, der tyder på, at man kan blive afhængig af at spise søde sager og fast food/snacks (såkaldt velsmagende, energitætte madvarer). Men vel og mærke kun, hvis der er tale om et bestemt mønster, der gentages, med skiftevis restriktion/forsagelse og overspisning, for at fjerne negative følelser og indre ubehag.

Afhængighed er imidlertid ikke hele forklaringen på disse lidelser. Når det drejer sig om spiseforstyrrelser, spiller også genetiske, sociale, psykologiske, familiemæssige og samfundsmæssige og kulturelle faktorer en rolle. Desuden er der tale om såvel disponerende, udløsende som vedligeholdende faktorer. Og én blandt mange vedligeholdende faktorer kan sagtens være afhængighed af at spise bestemte ting (’food addiction’).